VILNIAUS CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLA „LIEPAITĖS“ ŠIANDIEN     

choir

 Šiandien Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ tvirtai įleidusi šaknis į Lietuvos kultūros gyvenimą. „Liepaitės“ koncertuoja iškiliausiose koncertų salėse, mergaičių balsai paklūsta žymiausių Lietuvos    dirigentų J. Domarko, G. Rinkevičiaus, R. Šerveniko, M. Pitrėno, M. Staškaus, M. Barkausko mostui. Chorų repertuare - nuo lietuviškos liaudies dainos iki stambios formos kūrinių su orkestrais. Koncertinių kelionių  maršrutai plačiai pasklidę po Europą. 

Šiuo metu mokykloje dirba 40 aukštos kvalifikacijos mokytojų ir koncertmeisterių: 5 mokytojai ekspertai, 1 koncertmeisteris ekspertas, 12 mokytojų metodininkų, 2 koncertmeisteriai metodininkai, 10 vyr. mokytojų, 3 vyr. koncertmeisteriai.   Daugiau...  

 MOKYKLOJE VYKDOMOS PROGRAMOS                                                               

PRIĖMIMAS

Kodėl verta mokytis Liepaitėse?

ekraniukas

Skelbiame papildomą priėmimą!

Liepaičių vasara 2017

2017stovykla

2017 m. rugpjūčio 14-20 dienomis
Guobsto stovyklavietėje vyks Kūrybinis projektas „Liepaičių vasara“ 2017.

 

Naudingos nuorodos

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija  Vilniaus miesto savivaldybė - Švietimas   aikos logo

Dabar svetainėje lankosi

82 svečiai (-ių)Ankstyvojo muzikinio ugdymo (AMU)

 

AMU2013icon

 

   Ankstyvojo muzikinio ugdymo (AMU) grupes pradeda lankyti 5 - 6 metų amžiaus mergaitės ir berniukai.

   Šiam chorui nuo 1996 m. vadovavo mokytoja ekspertė Henrika Šečkuvienė, kuri atliko ketverių-šešerių metų vaikų muzikinių gebėjimų tyrimą, parengė „Muzikinio ugdymo pradmenų“ programą, Vilniaus pedagoginiame universitete apgynė disertaciją tema: „Priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinių gebėjimų ugdymas muzikos mokykloje“.    Skaityti daugiau... 

 

Pradinio muzikinio ugdymo

(1 – 3 klasių)  

 

Pirmos klasÄ—s choras

 

   Į pirmą klasę priimamos 7 metų mergaitės, turinčios elementarius muzikinius gebėjimus. Mokomasi muzikos rašto (solfedžio), grojama pasirinktais muzikos instrumentais (fortepijonas, smuikas, fleita, gitara). Grupiniai ir individualūs užsiėmimai (6 savaitinės pamokos) vyksta 2-3 kartus per savaitę. 

Pagrindinio muzikinio ugdymo

(4 – 7 klasių) 

  Jauniu choras Kalediniame koncerte 2013 m

   

   Mokiniai gauna pagrindines solfedžio, muzikos literatūros žinias, groja muzikos instrumentu, turi balso lavinimo dalyką. Grupiniai ir individualūs užsiėmimai (9 – 10 savaitinių pamokų) vyksta 3 kartus per savaitę. Choro skyriuje mergaitės dainuoja jaunučių ir jaunių choruose.

  Septintoje klasėje yra užbaigiamas pagrindinis muzikos mokyklos kursas. Pakankamai įsisavinę programą, po pasiekimų patikrinimo, mokiniai gauna neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą.   

   Sėkmingai įsisavinę ir norintys tęsti muzikinį ugdymą mokiniai gali rinktis programas: “Ilgalaikio kryptingo muzikinio ugdymo (8 – 11 klasių)”,  “Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio (9 – 12 klasių)”.

Ilgalaikio kryptingo muzikinio ugdymo (8 – 11 klasių)  

 

Liepaiciu Merginų choras 2014

  

   Mokinės dainuoja merginų chore, turi balso lavinimo užsiėmimą, gali groti ansambliuose: išilginių, skersinių fleitų, smuikų. Grupiniai ir individualūs užsiėmimai vyksta 3 kartus per savaitę (5 – 6 savaitinės pamokos). 

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio (9 – 12 klasių)  

 Mokiniai gali rinktis specializacijas: choro dirigavimo, solinio dainavimo, muzikologijos. Šalia pasirinktos specializacijos, mokiniai mokosi bendrųjų muzikinių gebėjimų ir pasirenkamųjų dalykų: solfedžio, muzikos teorijos, muzikos istorijos, harmonijos, muzikos kūrinių analizės, chorinių partitūrų skaitymo, bendro fortepijono, choro. Skaityti daugiau...

 Sėkmingai baigę programas, po pasiekimų patikrinimo, mokiniai gauna neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą, patvirtinantį  IKMU ar profesinės linkmės muzikinio ugdymo programų baigimą.

Vilniaus chorinio dainavimo mokykla Liepaitės, P.Skorinos g. 14, Vilnius, LT- 03103 , Tel.: +370 5 215 15 68 . Copyright © 2017 Liepaitės. Visos teisės saugomos.